Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: Güz 2014/ 38.Sayı, 2015

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN :
  • Barkod : 9771301077008
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Erhan AKTAŞ / Hakas Destanlarında Evlilik Kurumu ve Buna Bağlı Bazı Pratikler (Some Practices Due to Marital Institution of Khakassian Epics) Ahmet GÖKÇİMEN / Gurbandurdı Gurban Sehetod’un ‘Çakılık’ Adlı Uzun Hikâyesinde Mahdumkulu Biyografisi (Mahtumkulu Biography in Gurbandurdı Gurbansehedov’s Long Story, “Çakılık”) Sinan GÜZEL / Çuvaş Edebiyatından Bir İsim: İlpek Mikulayi "Nikolay Filippoviç İlbekov" (An Important Name from Chuvash Literature: Ilpek Mikulayi "Nikolay Filippovich Ilbekov") Alvina Venegiktovna JUGRA (Rusçadan çeviren: Atilla BAĞCI) / Arnavut Destancılığında Türkizmin Etkisi (The Effect of Turkism in Albanian Epics) Ayşe Şeyma USTA / Tuvaca "İyi Ösküs Ool" (İki Öksüz Çocuk) Hikâyesi [Tuvan Story "İyi Ösküs Ool" (Two Orphan Childeren]