İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: Bahar 2014/ 37.Sayı, 2015

₺10.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN :
  • Barkod : 9771301077008
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER Aylin ÇAKIR / İki Yenilgi Şiiri Üzerine Karşılaştırmalı Bir inceleme (A Comparative Study on Two Poems about Defeat) Ahmet DEMİRTAŞ / Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde “Ürek/Yürek” Sözcüğüyle Kurulu Ad Aktarmalarının Anlam Özellikleri (The Semantic Properties of Metonymies Formed by “Ürek/Yürek” in Contemporary Azerbaijani Turkish) F. G. HİSAMETDİNOVA-Z. J. ŞARİPOVA (Çeviren: Burçak OKKALI) / Başkurt Demonolojisi (Şeytan Bilimi) Terimleri (Terms of Bashkir Demonology) Yasin ŞEN / Bâbürnâme’ye Göre Ali Şir Nevâyî (Ali Shir Nevayi according to the Baburname) Ethem TENIŞEV (Çevirenler: Nurgül MOLDALİYEVA-Mayrambek OROZOBAYEV) / Eski Kırgızca (Old Kyrgyz Language) Nurdin USEEV / Kırgız Türkçesindeki Bazı Deyimleri Açıklamada Eski Türkçenin Yeri ya da Ara Arkaik Kelimeler (The Place of Old Turkish in Explaining some Idioms in Kyrghyz Turkish or Archaic Words) Talip YILDIRIM-Duygu KOCA / Kazak Türkçesinde Geçen Eski Türkçe Kelimeler (Old Turkish Words in Kazakh Turkic)