İletişim +90 312 457 52 06

Süleyman Çelebi ve Vesîletü'n-Necât, 2022

₺180.00 ₺108.00
  • Yazar: M. Fatih KÖKSAL
  • Basım Yılı: 2022
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-5340-3
  • Barkod : 9789751753403
  • Fiziksel Özellikleri : karton kapak 431 sayfa

  • Ürün Barkodu

Edebiyatımızın ölmez eserlerinden biri olan ve Süleyman Çelebi’nin kaleminden çıkmış olan Vesîletü’n-Necat (Mevlid), Hz. Muhammed’e karşı içten gelen sevgi ve bağlılığın bir ifadesi olarak kaleme alınmış, edebî değeri çok yüksek olan bir eserdir. Eseri yayıma hazırlayan Ahmed Ateş, “Ön Söz”deki “Eserin mümkün olduğu kadar eski ve en iyi el yazması Mevlid nüshalarını bularak, bunların belli ilim usulleri ile karşılaştırılması sonunda Süleyman Çelebi’nin kaleminden çıkmış şekli ile Vesîletü’n-Necat (Mevlid)’ı yeniden meydana çıkarmaktı ki, bu yayında yapılmak istenilen işte budur.” sözleriyle amacına ulaştığını belirtmektedir. Eserin “Birinci Bölümü”nde “İslâmî Edebiyatta Mevlid”, “İkinci Bölüm”de “Süleyman Çelebi’nin Hayatı”, “Üçüncü Bölüm”de “Vesîletü’n-Necât (Mevlid)”ın; konusu, amacı, şekli, yapısı, dili, gramer özellikleri, “Dördüncü Bölüm” başlığı altında ise Mevlid nüshalarının bugünkü durumu ve bu yayının esasları konu edilmektedir. Kitabın sonunda “Vesîletü’n-Necat (Mevlid) Metin”, “Notlar ve Açıklamalar”, “Nüsha Farkları (Varyantlar)”, “Sözlük” ve “Fatih Nüshasının Tıpkıbasımı” adlı bölümler yer almaktadır.