Karahanlı Türkçesi Grameri, 2019

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 638
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-0780-5
  • Barkod : 9789751607805
  • Fiziksel Özellikleri : 214 sayfa

  • Ürün Barkodu

Yaklaşık iki yüz yıllık bir zaman dilimini kapsayan Karahanlı Türkçesi, Köktürk ve Uygur Türkçesinin bir devamıdır. Necmettin HACIEMİNOĞLU’nun Karahanlı Türkçesi Grameri adlı bu çalışması; Divanü Lugati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Kur’an-ı Kerim Tercümesi, Atabetü’l-Hakayık ve Divan-ı Hikmet metinlerine dayanmaktadır. Karahanlı Türkçesinin grameri: “Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi”, “Cümle” başlıkları altında incelenmektedir. Eserin başında Ahmet CAFEROĞLU’nun “Karahanlılar Devri Türk Edebiyatı” başlıklı yazısı ve “Karahanlı Türkçesi” hakkında genel bilgiler bulunmaktadır.