İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dili (Ağustos 2019), 2019

₺8.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 812
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1300-2155
  • Barkod : 9777130021533
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Hamza Zülfikar • Dil Bilgisi Çalışmalarında Kayıp Yıllar
 
Nuray Dilmen Arslan • Eminim
 
Okan Alay • Ezgi ve Şiir Odağında Sözlü Geleneğin Yeniden İnşası ve Çağdaş Edebiyattaki Görünürlüğü
 
Mustafa Atiker • Örneklerle Modern Türk Edebiyatının Felsefe Temelleri IX
 
İsmail Turan • Marksist Eleştiri Bağlamında Bir İnceleme: Bereketli Topraklar Üzerinde Adlı Eserde İdeolojik Söylemler
 
Nevzat Gözaydın • Türkçe Sözlük İçin Aydın Boysan’dan Katkılar
 
Seher Ayas •Garip ve Garip
 
Uğur Demircan • Kefaret
 
Sadettin Özçelik •Dede Korkut Oğuznamelerinin Kaç(ıncı) Nüshası Bulundu?
 
Kerem Yılmaz • Çiçek
 
Engin Yılmaz • Tematik TV Kanallarında Kullanılan Alt Yazı Dili Üzerine
 
Nail Tan • Kırşehir Dalakçı Köyü Söz Varlığı Derlemeleri Üzerine
 
Abdurrahman Günay • Oğlum, Neredesin?
 
Murat Gil • Rafadan
 
Sümeyyenur Sepetci • Sarı Dünya
 
Belgelik
 
Serdar Karaca • Aleksandr N. Samoyloviç’in Türk Dünyası Terim Çalışmalarına Katkıları III
 
Aleksandr N. Samoyloviç • Türk Sistemindeki Dillerde Bilim Terimlerinin Geliştirilmesi 
 
Kitaplık
 
Ömer Ayhan • Tanpınar’ın Yaz Yağmuru
 
H. Emre Pekyürek • Behcetü’l-Hadâik Fî Mev‘izati’l-Halâik
 
Nurullah Çetin • Haldun Eroğlu’nun Yıldızlar Küserken Romanı
 
Kadir Uzun • 1933 Yılı Dil Anketi (Arapça ve Farsça Kelimelere Karşılık Önerileri) 
 
 Yitirdiklerimiz 
 
Nail Tan •Küçük İskender – Tuncer Cücenoğlu