Eski Uygur Türkçesinde Budizm ve Manihaizm Terimleri, 2019

₺90.00 ₺54.00
  • Yazar: Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1294
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4210-0
  • Barkod : 9789751742100
  • Fiziksel Özellikleri : 612 sayfa

  • Ürün Barkodu

Tarih boyunca pek çok din ile münasebette bulunan Türkler, bu dinleri kendi öz kültür yapılarıyla bağdaştırmaktadır. Eski Uygurlar da içinde bulundukları dinlerden ister istemez etkilenmişler ve hayatlarını bu dinlerin ekseninde oluşturmuşlardır. İşte bu çalışma Eski Uygur toplumunun etkilenmiş olduğu dinlerden olan Budizm ve Manihaizm üzerine bina edilmiştir. Çalışmanın asıl gayesi Eski Uygur dilinde bulunan Budizm ve Manihaizm ile ilgili terimlerin tespitidir. Terimsel bir çalışma olan bu eser “Giriş”, “Budizm ve Budizm Terimleri”, “Manihaizm ve Manihaizm Terimleri”, “Eski Uygurca Metinlere Göre Budizmin Manihaizme Etkisi”, “Sonuç” ve “Dizin” olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.