İletişim +90 312 457 52 06

Husrev ü Şirin, 2019

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Âzerî İbrahim Çelebi (hazırlayan: Doç. Dr. Ülkü ÇETİNKAYA KARAKOYUN)
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1297
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4213-1
  • Barkod : 9789751742131
  • Fiziksel Özellikleri : 384 sayfa

  • Ürün Barkodu

Doğu edebiyatının en sevilen aşk hikâyelerinden biri olan Husrev ü Şirin (Ferhad u Şirin), İran ve Türk edebiyatlarında büyük ilgi görmüş ve pek çok şair tarafından mesnevi biçiminde kaleme alınmıştır. 
Husrev ü Şirin (Ferhad u Şirin) mesnevilerinin konusu, Sasanî hükümdarlarından Husrev-i Perviz (M.596-628) ile Ermen melikesinin yeğeni Şirin ve Şirin’in diğer âşığı Ferhad arasındaki iki aşk etrafında gelişen ve efsaneleşen olaylardan oluşmaktadır.  Türk edebiyatına İran şairi Nizamî-i Gencevî’nin (d.1141-ö.1203) Husrev ü Şirin mesnevisinden tercüme yoluyla geçen bu hikâyeyi, Türk edebiyatında mesnevi konusu olarak işleyen şairlerden biri de XVI. yüzyıl şairi Âzerî’dir (Muallimzade İbrahim Çelebi) (ö.993/1585). 
Âzerî’nin, kaynaklarda varlığından söz edilmeyen Husrev ü Şirin mesnevisinin tespit edilen tek nüshası, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesindedir. Bu kitap, Âzerî’nin adı geçen mesnevisinin söz konusu nüshasının tıpkıbasımını, çeviri yazılı metnini ve bu metin üzerine yapılan incelemeyi içermektedir