İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dili (Kasım 2019), 2019

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 815
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1300-2155
  • Barkod : 9777130021533
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Feyzi Ersoy • Türklerde Ölüm ve 10 Kasım Üzerine
 
Hamza Zülfikar • Atatürk Konulu Yazılarıyla Türk Dili Dergisi
 
Abdurrahman Günay • Göçmen Denizi
 
Nevzat Gözaydın • İki Kadın Yazardan Türkçe Sözlük İçin Katkılar
 
Muhsin Karabay • Nihad Sâmi Banarlı ve Yedigün Dergisi Çevresi
 
Okan Alay • Balkan Coğrafyasında Halk Şairliği ve “Guslari”lik Geleneği
 
Davut Güner • Pazartesi
 
Şahin Yıldız • Orhan Kemal’in Eskici ve Oğulları Adlı Eserinde Kullanılan Bazı Deyimler
 
Uğur Demircan • Kırık
 
Murat Aslan • Zâtî, Revânî ve Sürûrî Örneğinde Yavuz Sultan Selim’e Yazılan Kasideler
 
 Maksut Koto • Mavi Düş
 
Hayrettin Taylan • Cemal Süreya Şiiri ve Sapmalar
 
 Mustafa Atiker • İlk Çağ III / Kayık
 
Enes Yeşil • Kardan Ayrı’lık
 
Ahmet Yılmaz • Ahmet Muhip Dıranas’ın İstanbul’u
 
Semra C. Yıldız • Kültürel Özelliklerin Dilsel Yerelleşmeye Etkisi: ‘Black Friday’ Örneği
 
Sevde Kayış •Kalır
 
Belgelik
 
Theodor Menzel • Samoyloviç’in “Evli Kazak-Kırgız Kadınlarının Dilindeki Yasaklı/Haram Sözler” Makalesi Hakkında
 
Aleksandr N. Samoyloviç • Evli Kazak-Kırgız Kadınlarının Dilindeki Yasaklı Sözler
 
Tiyatro
 
Nevzat Gözaydın • Tiyatro Dönemi Başladı
 
Kitaplık
 
Ömer Ayhan • Arada Bırakılmış Bir Anlatı: İstanbul Geceleri
 
Ömer Gök • Bir Edebî Muhit Olarak Ankara ve Ankara’da Gelişen Edebî Hareketlere Genel Bir Bakış
 
Kadir Uzun • Dil İnkılabının Türkçenin Söz Varlığına Etkileri
 
Selin Bayrak • Anadolu Hikâyeleri
 
 Yitirdiklerimiz 
 
Nail Tan • Turan Alptekin – Nuri Pakdil