Türk Dili (Ocak 2020), 2020

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 817
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1300-2155
  • Barkod : 9777130021533
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Ahmet B. Ercilasun • Oğuznameler Gözümü Açtı
 
Havvanur Közoğlu • Şehirler Boyunca
 
İsmet Emre • Güven
 
Firdevs Kapusızoğlu • Peter Schlemihl’in Yeni Gölgesi ve Öğrendikleri
 
Mehmet Çevik • Ne Mümkün
 
Hikmet Şahin • Zehra ile İntibah: Tanzimat Romanında Yerel Malzemenin Dönüştürülmesi Üzerine Bir Analiz
 
Kader Dede • Salıncak
 
Cihan Adıman • Pencere Önlerinde Düğün
 
Hamza Zülfikar • Farsça Kökenli ki Bağlacını Adlandırma
 
Nevzat Gözaydın •İstanbul Hatırası’ndan Türkçe Sözlük için Katkılar
 
Ömer Ayhan • Tezer Özlü’nün “Café Boulevard”ı: Şehir Tarihine Bir Katkı
 
Haydar Şahinbay • Biz Siz Hepimiz
 
A. N. Samoyloviç • Türk Boylarında Ad Verme Meselesine Dair
 
Abdurrahman Günay • Dava
 
Ertan Alp • Metal Böcek
 
Aliye Uslu Üstten • Yakan Top mu Yakar Top mu?
 
Ahmet Avcı • Elmacık Kemikleri
 
Ayşe İlker • “Meliha”, Nasıl “Neriman” Oldu?
 
Çiğdem A. Öztokmak • Taşınmak
 
M. Akif Duman • Katharsis Kavramının Modern ve Klasik Anlamda Mukayesesi, İç Çelişkileri ve Kathartik Genişletme
 
Tiyatro
 
Nevzat Gözaydın • Devlet Tiyatrolarında Geçen Ay
 
Kitaplık
 
Bilal Alpaydın • Fuzûlî – Leylâ ve Mecnûn
 
Ömer Gök • Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov Kitabı Üzerine
 
Burcu Sıbıç • Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Bir Yemek Kitabı: Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası
 
Hafize Şahin • Halit Ziya Uşaklıgil’in Evlilik, Boşanma ve Aile Üzerine Bir Tiyatro Eseri: Kâbus
 
 Yitirdiklerimiz 
 
Nail Tan • Prof. Dr. Olcay Önertoy – Halil Açıkgöz – Prof. Dr. Mehmet Arslan