İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: Güz 2019/ 48. Sayı, 2019

₺10.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1308
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1301-0077
  • Barkod : 9771301007005
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Sedat ADIGÜZEL – Azerbaycan Edebiyatında Postmodernist-Yeni Tarihselci Yaklaşımın Romanı: Kafa The Novel of the Postmodernist-New Historicist Approach in Azerbaijani Literature: Kafa ss. 7-26
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.110
 
İbrahim DİLEK –Türk Dünyası Edebiyatında Repressiya Repression in the Literature of Turkic World ss.27-82
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.111
 
Afina BARMANBAY – Doğumunun 150. Yılı Anısına: Celil Memmedguluzâde’nin “Anamın Kitabı” Piyesinde Azerbaycan İdeali In Commemoration of the 150th Birth Anniversary: The Ideal of Azerbaijan in the Play Anamin Kitabi by Jalil Mammmadguluzadeh ss.83-114 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.112
 
Nurdin USEEV – Manas Destanında Yer Alan Almambet ve Kül Çoro İsimli Kahramanlar ile Tarihte Yaşamış Tunyukuk ve Küli Çor Arasındaki Benzerlikler The Similarities Between Almambet and Kül Çoro in the Manas Epic and the Tunyukuk and Küli Çor in the History  ss.115-138 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.113
 
Ahmet Turan TÜRK – Köklerin Peşinde Bir Tatar Yazar: Nurihan Fettah A Tatar Writer in Pursuit of Roots: Nurihan Fettah ss.139-156  
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.114
 
Mustafa ÖNER – Tatar Sözlük Yazarlığı ve Tatarca Söz Varlığı Tatar Lexicography and Tatar Lexicon ss.157-182 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.115
 
Soner SAĞLAM – Jambıl’ın “Akın Boldım” Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme A Study on Jambyl’s Aqyn Boldım Poem ss.181-212 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.116
 
Okan ÖZKARA –“Derviş ve Ölüm” Romanında Varoluşçu Unsurlar Existentialist Elements in the Novel Death ss.213-234 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.117
 
Engin YILMAZ – Mahtumkulu’nun Şiirlerinin Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bakımından İncelenmesi The Analysis of Mahtumkulu’s Poems in Terms of Critical Discourse Analysis ss.235-244
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.118
 
Salih KÖSE – Eski ve Orta Türkçe Metinlerinde Ad Aktarmasına Dayalı Kıyafet Adları Metonymic Clothing Names in Old and Middle Turkish Texts ss.245-268
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.119
 
Nasriddin NAZAROV – Ercan PETEK – Serdar DAĞISTAN – Lakaylar ve Dilleri The Lakai and Their Language ss.269-288 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.120
 
Öztürk EMİROĞLU – Nazım Hikmet’in Polonya Vatandaşlığı Meselesi The Matter of Nazim Hikmet’s Polish Citizenship ss.289-298 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.121
 
Fatma AÇIK – Rahime İrem YAVUZ – Balkanlarda Öğreticilerin Gözünden Türkçe Öğretimi
Teaching Turkish from the Perspective of Teachers in the Balkans ss.299-326 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.122
 
DEĞERLENDİRMELER
 
           Nail TAN – Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (AMEA) Folklor Enstitüsünün İki Önemli Yayını ss.327-334 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.123
 
YİTİRDİKLERİMİZ
 
Ekrem BEYAZ – Abduvali Tuğanbayulı KAYDAROV ss.335-342
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.124