Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten 2019-2, 2019

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 2019/2:1307
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 0564-5050
  • Barkod : 9770564505006
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Mağfiret KEMAL YUNUSOĞLU – Moğol döneminde çeviri ve Uygur mütercimler Translation and Uyghur interpreters in Mongol dynasty
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.28
 
İhsan Sabri ÇEBİ – Ahmed-i Dâî’nin Kitâbü’t-ta’bîr Tercümesi
The Translation of Kitabu’t-ta’bir by Ahmed-i Dai 
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.29
 
  Walter G. ANDREWS – Ayşe DALYAN – İki farklı Latifi tezkiresi ve nüshaları
Two different Latifi tezkeres and copies
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.30
 
Seda UYSAL BOZASLAN – Garseddin-zâde Şemseddin Muhammed’e nispet edilen bir tıp manzumesi hakkında: Manzûme ya da Manzûme fî ilmi’t-tıb
On a medical poem attributed to Garseddin-zade Şemseddin Muhammed: Manzume or Manzume fi ilmi’t-tıb
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.31
 
Yağız YALÇINKAYA – XIX. asır Kerkük şuarasından Seyyid Şükrî ve Dîvân’ı  Seyyid Şükri from the XIXth century Kirkuk poets and his Dîvân
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.32
 
                      Mehmet Ömer KAZANCI – Irak-Bağdat El Yazmaları Millî Merkezinde Arap harfli Türkçe divanlar kataloğu
A catalog of Turkish divans written in arabic letters in Iraq- Baghdad National Center of Manuscripts
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.33
 
Raile ABDULVAHİT KAŞGARLI – Dil ilişkisi bağlamında Teyipcan Eliyev’in şiirlerindeki Çince alıntılar
Chinese borrowings in the poems of Teyipcan Eliyev in terms of language relation
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.34
 
İdris Nebi UYSAL – Hasan COŞKUN – Renge bağlı yer adları: Karaman/Sarıveliler örneği
Place names based on color: Karaman / Sarıveliler sample
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.35
 
Fatih DOĞRU – Türkçede konuşma anında kendini düzeltme
Self-repair in spontaneous speech in Turkish
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.36