İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dili (Nisan 2020), 2020

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 820
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1300-2155
  • Barkod : 9771301007005
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Feyzi Ersoy • TBMM’nin Açılışının 100. Yılında Kurtuluş Savaşımız ve Bu Dönem Romanlarımız Üzerine Birkaç Söz
 
Abdurrahman Günay • Özleyiş
 
Tayfun Haykır • Mehmet Âkif’in “Leyla”sı
 
Nâzım H. Polat • 119. Yılında Yeni Lisana Eleştirel Bir Bakış
 
İsmet Emre • Tereddüt
 
A. N. Samoyloviç • Kırım Türküsü Port Artur
 
Mehmet S. Fidancı • Haz Mecaz
 
Burçin Ö. Çankaya • Üç Tesadüf
 
Leylâ Karahan • Türk Dilinin Anıt Eserlerini Yeniden Yorumlamak: Nehir Destan Oğuzname ve Dîvânu Lugâti’t-Türk
 
Uğur Demircan • Ekmek Yolu
 
Mehmet Tepe • Av Partisi
 
Nevzat Gözaydın • Buket Uzuner’in Söz Varlığımıza Katkıları
 
Ertan Alp • Taşranın Masumiyeti
 
Nilay Erik • Çetin Derler Ayrılığın Derdini
 
Hamza Zülfikar • Kalıplaşan Durum Ekleri, Dildeki Türevleri
 
Mustafa Uçurum • Sabahattin Ali’den Masallar
 
Tayyib Atmaca • İç Ayna
 
Ayşe Ünüvar • Yarayı Duvara Sor
 
Âdem Terzi • Post-Truth Kavramı ve Türkçe Karşılıkları Üzerine
 
Zeynep Aydın • Kayıp Bakış
 
Tiyatro
 
Nevzat Gözaydın • Ankara Sahnelerinde Geçen Ay…
 
Kitaplık
 
Yağmur Y. Bayrakçı • Tanpınar’ın Romanları Üzerine Deneme: Talih, Tesadüf ve İrade
 
Kader Dede • Orda Bir Ev Var Uzakta
 
Nail Tan • Avrupa’da Basılmış İlk Türkçe Atasözleri Kitabı
 
Roza Kurban • Tatar İsimleri
 
Yitirdiklerimiz
 
Nail Tan • Muzaffer İlhan Erdost – Mehmet Ragıp Karcı – Kadri Öztopçu – Suat Yalaz – Abdullah Turhan – Zeynep Nihal Yeğinobalı – Cengiz Bektaş