İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: Bahar 2020/ 49. Sayı, 2020

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 49
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1301-0077
  • Barkod : 9771301007005
  • Fiziksel Özellikleri : Karton kapak, 243 sayfa

  • Ürün Barkodu

Sadettin ÖZÇELİK – Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine – Günbed Nüshası Işığında – DüzeltmeTeklifleri Proposals for Corrections on Dede Qorqud Oghuznamahs in Consideration of “Gunbed Copy” ss. 7-20
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.125
 
Caşteğin TURGUNBAYER – Süleyman BARLAS – Kültegin Yazıtı’ndaki Bér- Tasvir Fiilinin Bir Anlamı Üzerine Research on a Meaning of the Descriptive Verb Bér- in the Kultegin’s Inscription ss.21-34
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.126
 
Âdem AYDEMİR – Kül Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzünde Geçen “Tuygun” Sözcüğü Üzerine On the Word of “Tuygun” in Southeastern Side of the Kul Tigin Inscription ss.35-66
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.127
 
Niyar KURTBİLAL – Kırım Tatar Türkülerinde 1904-1905 Rus-Japon Savaşı’nın Yansımaları Russo-Japanese War 1904-1905 in the Folk Songs of Crimean Tatars   ss.67-86 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.128
 
Cihan ÇAKMAK – Tatar Maarif Hayatının Öncüsü: Gılman Kerimi (1841-1902) The Pioneer of Tatar Educational Life: Gilman Kerimi (1841-1902) ss.87-100  
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.129
 
Zeynep YILDIRIM – İran Türkmen Şairi Naz Muhammet Pakga ve Rubaileri Iran Turkmen Poet Naz Muhammet Pakga and His Rubaies ss.101-122 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.130
 
Ali EROL – Tevfik Fikret ve Abbas Sıhhat’in “Çocuk Edebiyatı” Kapsamındaki Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme A Comparative Evaluation Between Tevfik Fikret and Abbas Sıhhat’s Works in Respect to Children’s Poetry ss.123-136 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.131
 
Mehmet Turgut BERBERCAN – Kaşgar’dan Doğu Türkçesi Şiirler [Çeviriyazı – Aktarma Söz Varlığı –Tıpkıbasım] Eastern Turki Poems from Kashgar [Transcription – Translation – Glossary- Facsimile] 
ss.137-160 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.132
 
Alper GÜNAYDIN – Harekeli Bir Mi’râciye’nin Dîbâcesi ve Osmanlı Türkçesinin İmlası ve Telaffuzu Hakkında Düşündürdükleri A Vowel Marked Mi‘rajiyya and Its Commentaries on Orthography and Pronunciation of the Standard Ottoman Turkish ss.161-184
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.133
 
Hüsnü Çağdaş ARSLAN – Suvarṇaprabhāsa-Sūtra’nın Eski Uygurca ve Çince Çevirileri Üzerine Bir Değerlendirme (15. Bölüm 149-171. Satırlar Arası) An Evaluation on the Old Uighur and Chinese Translations of Suvarṇaprabhāsa-sūtra (Between 149th-171st Lines of 15th Chapter) ss.185-210
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.134
 
Cüneyt AKIN – Manas Ansiklopedisi’nde Özolgu İfadeleri Realia in the Encyclopedia of Manas ss.211-222 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.135
 
Dmitri A. FUNK (Çev. Atilla BAĞCI) – Taygalı Avcıları, Balıkçıları ve Toplayıcılarının Destanlarında Süt Beyaz Atlar Milk-White Horses in the Epics of Taiga Hunters, Fishermen and Gatherers ss.223-236
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.136
 
 
DEĞERLENDİRMELER / PUBLICATION REVIEW
 
           Nail TAN – Gagavuz Dil ve Halk Kültürü Derlemeleriyle İlgili Önemli Bir Yayın ss.237-244 

DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2020.137