İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten 69. Sayı (Haziran 2020), 2020

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 2020/1:1326
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 0564-5050
  • Barkod : 9770564505006
  • Fiziksel Özellikleri : Karton kapak,161 sayfa.

  • Ürün Barkodu

Ahsen AYAN – Hacı Ömer KARPUZ – Eski bir tıp el yazması “Tabibnâme”de bitki adları Plant names in an old medical manuscript “Tabibnâme”
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.37
 
Duygu YAVUZ ÖZ – Eski Türk manzum metinlerinde işletime sokulan alıntı sözcükler Loanwords put into operations in Old Turkish texts
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.38
 
  Yaşar ŞİMŞEK – Arapça-Türkçe deyim kopyaları üzerine On Arabic-Turkish idiom copies
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.39
 
Kader TÜNGÜÇ ÇELİK – Envârü’l Hikem ve ki’li birleşik cümleler üzerine On the compound sentences with ki in Envârü’l Hikem
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.40
 
Selma GÜLSEVİN – Zarf-fiil eklerinin cümle sıralama işlevi ve bunun söz dizimindeki yeri üzerine On the sentence coordination/subordination function of adverbial suffixes and its place in syntax
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.41
 
Engin YILMAZ – Tek dilli özel alan sözlüklerinde yapı ve içerik The structure and context in monolingual specialised dictionaries for learners
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.42