İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dili (Eylül 2020), 2020

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 825
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1300-2155
  • Barkod : 9777130021533
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Osman Fikri Sertkaya • Kâşgarlı Mahmûd’un Dîvânü Lugâti’t-Türk’ündeki Bıçguç, Sındu ve Kıftu “Makas” Kelimeleri Üzerine
 
Nâzım H. Polat • Ömer Seyfettin Külliyatına Bir İlave Daha
 
İsmet Emre • Kötülük
 
Mehmet Aycı • Aklımızda Bir Kumru
 
Selcan Karataş • Fehmi Bey’le Bir Günümüz
 
Nevzat Gözaydın • Nermi Uygur’un Güneşle’sinden Söz Varlığımıza Katkılar
 
Mehmet Baş • Cem Sultan Sagusu
 
Nail Tan • Deyim Araştırmalarına Katkılar: Dört Deyim Üzerine
 
A. N. Samoyloviç • Akademi Üyesi W. Radloff (1837–1937)
 
Erdoğan Kul • Yel
 
Ömer Ayhan • Hayâl İçinde: Nihayet
 
Mustafa Uçurum • Hatır İçin Yaşamak
 
Ekrem Sakar • Harf Devrimi Öncesi ve Sonrası Eş Biçimli Sözcükler Üzerine Bir İnceleme
 
Ebubekir Eraslan • Matematik Terimlerinin Sosyal Medyaya Yansıması: “>” İşareti Örneği
 
İsmail Aykanat • Güzel Gazel
 
Tuğrul Aliyev • Öznenin İnşası: Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Modern Bireyciliğe Dair Motifler
 
Sibel Oğuz • Boşluk
 
Mehmet Rayman • Dikiş İğnesi
 
Şafak Karakoç •Türk Edebiyatında İlk Dil Tartışması: Mes’ele-i Mebhûsetün Anhâ
 
Şener Aksu • Bulut Rehberi
 
Furkan Pişgin • Yola Çıkış Notları
 
Sedat Emrem • Burası Hayat Lokantası
 
Kitaplık
 
Zeynep Korkmaz • Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Şiirler ve Atasözleri
 
Ferhan B. Atasoy • Eleştiride Ayrıntıcı Bir Yaklaşım: Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi
 
Sercan Ceylan • Eleştirel Savlar ve Sorgulamalar: Alâattin Karaca’nın Estetik Endişe’si