İletişim +90 312 457 52 06

Türkmen Türkçesi Grameri ( Ses ve Şekil Bilgisi), 2020

₺62.00 ₺37.20
  • Yazar: Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1332
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4557-6
  • Barkod : 9789751745576
  • Fiziksel Özellikleri : 645 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Türkmenistan Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkmenlerin resmî devlet dili olarak kullandığı Türkmen Türkçesi yazı dili, ses ve şekil bakımından incelenmiştir. Kitap, “Giriş” ve “İnceleme” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde kısaca Türkmenler, Türkmen Türkçesi ve alfabe üzerinde durulmuştur. “İnceleme” bölümü kitabın ana bölümü olup Türkmen Türkçesi “Ses Bilgisi” ve “Şekil Bilgisi” olmak üzere iki ana bölümü içermektedir. Ses Bilgisi başlığı altında Türkmen Türkçesinde kullanılan ünlüler (kısa ve uzun ünlüler) ve ünsüzler sınıflandırılarak tipik özellikleri örneklerle gösterilmiştir. Genel Ses Yapısı başlığı altında ise Türkmen Türkçesinin ses özellikleri ve Türkmen Türkçesinde görülen ses değişmeleri ile ses olayları değerlendirilmiştir. Şekil Bilgisi bölümünde kelime yapısı ve kelime yapımında kullanılan ekler üzerinde durulmuştur. Kelime türleri bahsinde sırasıyla isim, sıfat, zamir, zarf, fiil olmak üzere anlamlı kelimeler ile edat, bağlaç ve ünlemler olmak üzere görevli kelimeler incelenmiştir.