İletişim +90 312 457 52 06

Türkiye'deki Ahıska Türkleri Ağzı, 2020

₺120.00 ₺72.00
  • Yazar: Doç. Dr. Serpil ERSÖZ
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1333
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4554-5
  • Barkod : 9789751745545
  • Fiziksel Özellikleri : Kalın Kapak 1340 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Ahıska Türkleri, 1944 yılındaki sürgün ve ardından yaşanan göçlerden sonra bugün dünyanın pek çok bölgesine dağılmış durumdadır. En kalabalık olarak yaşadıkları ülkelerden biri de Türkiye’dir. Eserde, Ahıska Türklerinin tarihi hakkındaki bilgilerin ve bugün yaşadıkları yerlerin bahsinin ardından Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerinin ağzı “Dil İncelemesi” bölümünde ele alınmıştır. Burada “Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi” ve “Cümle Bilgisi” başlıkları altında incelendikten sonra “Eski ve Yeni Ahıskalılar Arasındaki Ağız Farklılıkları” üzerinde durulmuştur. Elde edilen bulguların değerlendirildiği Sonuç bölümünde ise “Ahıska Türk Ağzının Karakteristik Özellikleri” sıralanmış ve “Türkiye Türkçesi Ağızları Arasındaki Yeri”ne değinilmiştir. Ayrıca Eski Ahıska coğrafyasındaki köylerin ağız özellikleri ile ilgili olduğu düşünülen belirgin dil bilgisi unsurları, haritalarıyla birlikte verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise dil incelemesine konu olan metinler ve bu metinlere ait dizin yer almaktadır.