İletişim +90 312 457 52 06

Niyâzî-i Mısrî Kaside-i Bürde Tesbi'i, 2020

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Prof. Dr. Musa YILDIZ
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1336
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4553-8
  • Barkod : 9789751745538
  • Fiziksel Özellikleri : 154 sayfa

  • Ürün Barkodu

Niyâzî-i Mısrî’nin bugüne kadar ülkemizde araştırma konusu edilmemiş Bûsîrî’nin el-Kevâkibu’d-Durriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye adlı Kasîde-i Bürde (Bür'e) diye meşhur olan kasidesi üzerine Arapça olarak nazmettiği tesbî‘inin tenkitli neşridir. Çalışma, “Giriş”in yanı sıra iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Niyâzî-i Mısrî’nin hayatı ve eserleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise Kasîde-i Bürde Tesbî‘inin nüshaları, yazılış sebebi, muhtevası, tenkitli metninin oluşturulmasında takip edilen yöntem, tenkitli metni ve Türkçe çeviri metni verilmiştir. Bu çalışmada bahse konu tesbî‘in tenkitli metni, Türkiye kütüphanelerinde tespit edilen altı nüshadan dördünün karşılaştırması yapılarak oluşturulmuştur. Ortaya çıkan 161 bentlik metin esas alınarak Türkçeye çevirisi yapılmış ve çeviride tesbî‘in yapısına uygun olarak bent bent tercüme edilmesine dikkat edilmiştir.