İletişim +90 312 457 52 06

Mahmûdu'bnu Husayni'l-Kâşgarî Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Arapça Söz Varlığının Dizini, 2020

₺115.00 ₺69.00
  • Yazar: Dr. Faruk ÖZTÜRK
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1340
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4549-1
  • Barkod : 9789751745491
  • Fiziksel Özellikleri : 832 sayfa

  • Ürün Barkodu

Kâşgar merkezli Türkistan coğrafyasında hüküm sürmüş Karahanlılar [766-1212] döneminde yaşayan Kâşgarlı Mahmûd’un [1008-1105] Divānu Luġāti’t-Türk’ü İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi Arabî 4189 numarada kayıtlı yazma eserdir. Bu çalışmada, Divānu Luġāti’t-Türk’teki Türkçe madde başları ve alt maddelerin Arapça karşılıkları Arap sözlükçülük sistemi esasında madde başı yapılmış, bunun yanında Latin harfli okunuşları, Orta Türkçe (Karahanlıca) ve Türkçe karşılıkları yerleri gösterilerek verilmiştir. Sonuçta 17.879 kelime ortaya çıkmıştır. Arapça madde başı kelimeler, ünsüz köklerine göre (iki ünsüzlü, üç ünsüzlü, dört ünsüzlü, beş ünsüzlü, altı ünsüzlü, yedi ünsüzlü) verilmiştir. Ünsüz köklerine göre toplam 2.251 madde başı ortaya çıkarılmıştır.