Edim Bilimi Bakış Açısıyla Kutadgu Bilig, 2020

₺70.00 ₺42.00
  • Yazar: Prof. Dr. Özen Yaylagül ÜSTÜNEL
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1339
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4548-4
  • Barkod : 9789751745484
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Kutadgu Bilig ile ilgili yapılan çalışmaları metin yayınları ve monografik çalışmalar olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Metin yayınları üzerine pek çok dikkate değer çalışma bulunmakla birlikte monografik çalışmaları da gramerle ilgili kitaplar, tezler, makaleler olarak sınıflandırabiliriz. Eser üzerinde yapılmış metodolojik çalışmalar, metin dil bilimsel incelemeler, söz dizimi ve anlam bilimi çalışmaları da mevcuttur. Bununla birlikte, bugüne kadar Kutadgu Bilig üzerinde edim bilimsel bir inceleme yapılmamıştır. Kutadgu Bilig içinde barındırdığı söylemlerle bu tür bir çalışmanın yapılması için oldukça uygun bir metindir. Bu kitapta, Kutadgu Bilig içindeki söylemlerin edim bilimsel açıdan incelenmesiyle eserin yazıldığı dönem ve bu dönemdeki Türk yaşam tarzı ve düşünce sistemi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.