İletişim +90 312 457 52 06

Keşfü'l-Me'âni, 2020

₺130.00 ₺78.00
  • Yazar: Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: ANKARA
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1357
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4631-3
  • Barkod : 9789751746313
  • Fiziksel Özellikleri : Karton Kapak 528 sayfa + Tıpkıbasım

  • Ürün Barkodu

Keşfü’l-me’ânî, Şatibi’nin “yedi kıraat” konusunu işleyen Hırzu’l-emani adlı 1.173 beyitlik kasidesinin şerhidir. Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış olmasına rağmen kısmen Kıpçak Türkçesi özelliği de gösteren eserin müellif nüshasından istinsah edilmiş (833/1429-30) bilinen tek nüshası, hazırlanan bu çalışma ile tenkitli metin, gramer incelemesi, dizin ve tıpkıbasım şeklinde yayıma hazırlandı. Eser hakkında “Giriş” bölümünde teferruatlı bilgi verildi, eserde ele alınan konuyla bire bir ilgili olmasından dolayı eserdeki haşiyeler metin kısmında dipnotlar şeklinde gösterildi. Uygulanan teknik itibarıyla eserde ele alınan konunun anlaşılmasına katkı sağladığı için yazmadaki kırmızı mürekkeple yazılmış yerler tenkitli metinde de aynen belirtildi.