İletişim +90 312 457 52 06

Nevres-i Kadim Münşeat, 2020

₺72.00 ₺43.20
  • Yazar: Dr. Fatih ELÇİ
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: ANKARA
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1359
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4633-7
  • Barkod : 9789751746337
  • Fiziksel Özellikleri : Karton Kapak 361 sayfa + Tıpkıbasım

  • Ürün Barkodu

Eser, Nevres-i Kadîm’in çeşitli türdeki metinlerini ihtiva eden Münşeat’ı üzerine hazırlandı. Münşeat’ın tenkitli metnini oluşturarak transkribe eden ve Münşeat’ı muhteva, dil ve üslup açısından inceleyen eser, “İnceleme” ve “Metin” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Eserin ana bölümlerinden önce; Nevres’in hayatı ve eserleri, Eski Türk edebiyatında nesir ve Osmanlı’daki mektup geleneği ile ilgili bazı tanıtıcı bilgiler sunuldu. “İnceleme” bölümünde Münşeat muhteva, dil ve üslup olmak üzere üç başlıkta ele alındı. Eserin “Metin” bölümünde Münşeat’ın tespit edilen nüshaları tanıtıldı, tenkitli metninin oluşturulması süreciyle ilgili hususlar belirtildikten sonra çeviri yazısına yer verildi. Eserin sonunda ise ek olarak Münşeat’ta geçen özel isimlerin dizini ile İ1 nüshasının ve İ1 nüshasındaki eksik metinlerin tıpkıbasımı bulunmaktadır.