İletişim +90 312 457 52 06

VARKA ve GÜLŞAH, 2023

₺225.00 ₺135.00
  • Yazar: YÛSUF-I MEDDÂH, Hazırlayan: Kâzım KÖKTEKİN
  • Basım Yılı: 2023
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751619273
  • Barkod : 9789751619273
  • Fiziksel Özellikleri : karton kapak 520 sayfa

  • Ürün Barkodu

           Eserde, Eski Anadolu Türkçesinin kuruluşunun tamamlandığı yüzyıl olan XIV. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Yûsuf-ı Meddah’ın hem kelime hazinesi hem dil bilgisi şekilleri hem de çok önemli halk edebiyatı malzemesi içeren en meşhur ve en önemli eseri Varka ve Gülşah dil bakımından incelenmiştir.

“Giriş” bölümünde Yûsuf-ı Meddah’ın adı, hayatı, edebî kişiliği, eserleri ve Varka ve Gülşah hakkında bilgi verilmiştir. “Dil Bilgisi İncelemesi” bölümünde eserde kullanılan ünlü ve ünsüzlerin yazılış özellikleri, kelimelerde karşılaşılan ses olayları, eserin şekil özellikleri ve eserde geçen kelime grupları üzerinde durulmuştur. “Metin” bölümünde ise Varka ve Gülşah metni çeviri yazıyla verilmiştir. Çalışmanın son bölümünü oluşturan “Dizin” bölümünde, metinde geçen kelimelerin anlamları ile metinde geçtikleri yerler sistematik bir biçimde verilmiştir.