İletişim +90 312 457 52 06

ORTA İRAN (MERKEZİ VE KUM EYALETLERİ) TÜRKLERİNDEN HALK BİLİMİ METİNLERİ (Giriş-İnceleme-El Bilimi Dergisi Metinleri-Aktarma-Dizin), 2023

₺217.00 ₺130.20
  • Yazar: Talip DOĞAN
  • Basım Yılı: 2023
  • Basım Yeri: ANKARA
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-5657-2
  • Barkod : 9789751756572
  • Fiziksel Özellikleri : Karton Kapak - 540 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Bu çalışmanın materyalini, İran’ın Merkezi ve Kum eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde yaşayan Oğuz unsurlarına ait halk bilimi metinleri oluşturmaktadır. Bu metinler, El Bilimi Dergisi’nin kimi sayılarında Oğuz ağızlarından derlenip özgün biçimleriyle İran’da kullanılan Arap temelli alfabeyle yayımlanmıştır.

2016 yılında El Bilimi Dergisi’nin üç ayrı yayını, Merkezi ve Kum eyaletlerinin halk bilimi ürünlerine özel sayı olarak hasredilmiştir. Hem bu özel sayılarda hem de diğer sayılarda başlıca masallar, atasözleri, deyimler, dualar ve beddualar, bilmeceler, yerli sözler, kalıp sözler, ninniler, bayatılar, latifeler, hayvanların çıkardığı sesler gibi geniş bir yelpazeye yayılmış halk bilimi ürünleri kayıt altına alınmıştır.

Kitabın Giriş bölümünde çalışmanın materyali ve yöntemi açıklanmış; Merkezi ve Kum eyaletlerinin coğrafyasına, tarihine ve Türk unsurlarına dair bilgiler verilmiştir.

Ses Bilgisi ve Biçim Bilgisi bölümlerinde art ve eş zamanlı düzlemde metinlerin ses ve biçim bilgisi özellikleri ortaya konulmuştur.

 Çeviri Yazılı Metinler bölümünde, İran’da Arap temelli alfabeyle yayımlanmış olan metinler çeviri yazı alfabesiyle yazılmıştır. Metinlerin çeviri yazı alfabesiyle yazılmasında İran’daki Türk lehçelerinin ve ağızlarının ses bilgisi özelliklerinden hareket edilmiştir. Daha sonra bu metinler, Aktarma bölümünde Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Bunda metinlerin daha iyi anlaşılması ve her türlü okuyucu kitlesine hitap etmesi amacı güdülmüştür.

Dizin bölümünde metinlerde yer alan kelimeler, kullanıldığı çekim ekleri ve anlamlarıyla birlikte alfabetik olarak sıralanmıştır. Burada kelimelerin anlamları, metinlerdeki bağlamlara göre verilmiştir.