Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri: Hayatı-İlmî Kişiliği-Eserleri, 1991

₺2.00 ₺1.20
  • Yazar: Ahmet TEMİR
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751655202
  • Barkod : 9789751655202
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Alman Türkolog Wilhelm Radloff’un hayatı, ilmî kişiliği ve eserleri olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Radloff’un bilimsel ve özel hayatı anlatılmakta ve onun Eski Türkçe ile ilgili araştırmalarının tarihçesi verilmektedir. İkinci bölümde, Radloff’un ilmî kişiliği; Derlemeler, “Örnekler”, “Sözlük”, “Karşılaştırmalı Gramer”, “Seyahatnameler ve Gezi ve Raporları” olmak üzere dört alt başlık altında incelenmektedir. Ayrıca Radloff’un eserlerinden örnekler yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise; Wilhelm Radloff’un eserlerinin bibliyografyası kronolojik olarak verilmektedir. Daha sonra eserlerin alfabetik dizini yer almaktadır.