İletişim +90 312 457 52 06

İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn, 2017

₺50.00
  • Yazar: Recep TOPARLI (Haz.)
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751633088
  • Barkod : 9789751633088
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Karadeniz’in kuzeyinden Mısır’a getirilen Kıpçak Türkleri hâkimiyeti ele geçirdikten sonra Memlûk devletini kurmuşlardır. Bu tarihten sonra Mısır’da Türkçe önem kazanmış, birçok lügat, gramer kitabı yazılmış, dinî ve edebî kitaplar tercüme edilmiştir. İşte ne müellifi, ne de tercüme yapanı bilinmeyen İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn bunlardan biridir. Recep Toparlı, önce Memlûk-Kıpçak şivesi yadigârları ve bunlar üzerine yapılan çalışmaları tanıtmıştır. Çalışmanın en önemli tarafı ise eserin yazılış, ses ve şekil bilgisi bakımından taşıdığı özellikler üzerinde durulmasıdır. Daha sonra metnin transkripsiyonu verilmiş, ayrıca metinde geçen tüm kelimeleri içine alan bir sözlük oluşturulmuştur.