Mir’âtü’l-Memâlik: İnceleme-Metin-İndeks, 1999

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Seydi Ali Reis-Mehmet KİREMİT (Haz.)
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751655707
  • Barkod : 9789751655707
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Başlangıcından günümüze kadar çok geniş coğrafyalarda, değişik kültürlerin etkisi altında gelişmiş bulunan Türk dilinin tarihî gramerinin yazılabilmesi için çeşitli sahalarda ve devrelerde az da olsa farklı gramer özellikleri gösteren metinlerin incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla çalışma konusu edilen eser, 16. yy Türk nesri hakkında örnek teşkil etmektedir. Ayrıca edebiyatımızın önemli seyahatnamelerinden olan Mir’atü’l-Memâlik, Türk tarihi ve kültürü bakımından da üzerinde durulmaya değer bir eserdir. Eser üzerinde yapılan bu çalışmada 16. yüzyıldaki siyasi durumdan, Seydi Ali Reis’in hayatı ve diğer eserlerinden bahsedilmiş, Mir’atü’l-Memâlik’in nüshaları ve muhtevası hakkında bilgi verilmiş, daha sonra çalışmanın asıl konusu olarak eserin gramer özellikleri detaylıca incelenmiştir. Bu ilk kısımdan sonra çalışmada eserin transkripsiyonlu metni ile Torino nüshasının tıpkıbasımına yer verilmiştir. Kitapta ayrıca Osmanlıca ve Çağatayca olmak üzere iki adet gramatikal indeks yer almaktadır. Bunun dışında eserdeki Arapça ayet, hadis, kelâm-ı kibar ve diğer ibareler ile farsça beyitler de müstakil başlıklar altında toplanmıştır.