Erzincan ve Yöresi Ağızları : İnceleme-Metinler-Sözlük, 1995

₺5.00 ₺3.00
  • Yazar: Mukim SAĞIR
  • Basım Yılı: 1995
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751656506
  • Barkod : 9789751656506
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Erzincan ve yöresi ağızlarının ele alındığı bu eser Giriş, İnceleme, Metin ve Sözlük olarak dört bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Erzincan ilinin fiziki ve beşeri coğrafyası, tarihi, sosyo-kültürel durumu ile bölgenin diyalektolojik özelliklerine yer verilmiştir. Coğrafi konumun, iklimin, tarihi olayların ve nüfus hareketlerinin ağızlar üzerindeki etkisi açıklanmıştır. İnceleme bölümünde, yöre ağzı üzerinde ses bilgisi ve yapı bilgisi bakımından yapılan araştırmalar yer almaktadır. Ses Bilgisi kısmında ağız gruplarını ve özelliklerini ayrıntılayan olaylar ve nedenleri tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Yapı bilgisi kısmında ise kelime çeşitlerine, isim ve fiil çekimlerine yer verilmiş yazı dili ve aydın konuşmasına göre farklılık gösteren durumlar örneklerle açıklanmıştır. Metin bölümünde, Kemaliye, İliç, Kemah, Refahiye, Çayırlı, Tercan ve Erzincan Merkez ilçede toplanan ağız malzemesi (masal, hikaye, efsane, mani, ninni vs.) okura sunulmuştur. Sözlük bölümünde, metinlerde geçen mahalli söz ve deyimlerle, yazı diline göre önemli ses ve anlam farkları gösteren kelimeler açıklanmıştır.