Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Alî Şîr Nevâî, Kemal ERASLAN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751605436
  • Barkod : 9789751605436
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Bu yayın, Alî-Şîr Nevâyî’nin vezinleri ve aruz kalıplarını konu alan Mîzânu’l-Evzân adlı eserinin, çeviri yazı işaretleriyle yeni harflere aktarılmasını içermektedir. Eserde, üç güvenilir nüshaya dayanarak karşılaştırmalı metin oluşturulmuş, ayrıca metinler günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Çalışmanın sonunda; aruz cüzleri, aruz ile ilgili terimler, tanımları ve örnekleriyle bir sözlük hâlinde verilmiştir.