Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994

₺3.00 ₺1.80
  • Yazar: Tuncer GÜLENSOY, Ahmet BURAN
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 9789751657206
  • Barkod : 9789751657206
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Elazığ ve yöresinden derlenen ağız malzemesini (masal, halk hikâyesi, tekerleme, efsane, fıkra vs.) içermektedir. Ayrıca, eserin Giriş bölümünde doğu Anadolu ağızlarının bazı ses özelliklerine değinilmiş, bölgenin tarihi, etnik ve diyalektolojik durumuna dair bilgi verilmiş ve metin derlenen yerlerin haritası eklenmiştir. Eserin son bölümünde ise metinlerin söz varlığını kapsayan sözlük yer almaktadır.