Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013

₺32.00 ₺19.20
  • Yazar: Alî Şîr Nevâî, Gönül Alpay TEKİN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751605644007
  • Barkod : 9751605644007
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Alî-Şîr Nevayî’nin eserlerini bir külliyat hâlinde yayımlamayı kararlaştıran Türk Dil Kurumu Ferhâd ü Şîrîn’i de bu külliyatın içine eklenmiştir. Gönül Alpay-Tekin’in bir çalışması olan bu eser, ikisi İstanbul’da, Süleymâniye ve Topkapı Kütüphanelerinde, bir diğeri Bodleain Kütüphanesi’nde bulunan üç yazmadan yararlanılarak ortaya konulmuştur. Bunlara ek olarak da, 1963 yılında Taşkent’te Arap harfleriyle yayımlanan Parsa Şemsiyev ve Hadi Zarif’in hazırladıkları Ferhâd ü Şîrîn metni de dördüncü bir yazma kabul edilmiştir. Eserde, başta bir “Sunuş” ve “Ön Söz” bulunmakta, daha sonra “İnceleme”, “Metin” bölümleri yer almaktadır. Çalışmanın sonunda da bir “Bibliyografya” bulunmaktadır.