Erzurum İli Ağızları I: İnceleme-Metinler-Sözlük ve Dizinler, 1995

₺9.00 ₺5.40
  • Yazar: Efrasiyap GEMALMAZ
  • Basım Yılı: 1995
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 975160714
  • Barkod : 975160714
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Erzurum ili ağızlarının ele alındığı bu üç ciltlik eser, temel olarak İnceleme, Metinler, Sözlük ve Dizinler olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci cilt, Giriş, İnceleme ve Notlar şeklinde tertip edilmiştir. İkinci ve üçüncü ciltlerde ise sırasıyla metinler, sözlük ve dizinler yer almaktadır. Giriş bölümünde, araştırmanın kapsamı, türü, izlenen yol, belgeler, derlemeler hakkında bilgi verilmiş, Erzurum ilinin fiziki coğrafyası, yüzey şekilleri, iklimi, iktisadi yapısı, nüfus dağılımı, gelenek-görenekleri, tarihçesi vb. başlıklar altında araştırma yapılan bölge tanıtılmıştır. Takip eden bölümde, Erzurum ili ağızları, ses bilgisi ve şekil bilgisi yönünden incelenmiştir. Notlar bölümünde, ön soruşturma formunun halk edebiyatı sorularıyla geliştirilmiş şeklinin örneği, bazı gramer şekillerinin tespiti için uygulanan morfonetik aktif araştırma soruları ve inceleme bölümünde ele alınan konularla ilgili bu alanda yapılmış diğer eserlere yapılan atıflar yer almaktadır. İkinci ciltte, Erzurum ve ilçelerinden derlenen metinler; kimden, nerede ve hangi konu üzerine derlendiğinin bilgisiyle birlikte okura sunulmuştur. Üçüncü ciltte ise, ikinci ciltte yer alan metinlerin söz varlığını kapsayan sözlük ile ses bilgisi ve şekil bilgisi dizinleri yer almaktadır.