Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, 1999

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751659408
  • Barkod : 9789751659408
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Saha (Yakut) Türkçesi grameri üzerinde Türkiye’de ilk olan bu eser, Giriş bölümüyle birlikte beş bölümden müteşekkildir. Giriş bölümünde, Saha (Yakut) Türk boyunun kavim adı, kökeni, tarihleri, sosyal ve ekonomik yapıları, yıllara göre Yakutistan’daki etnik dağılım ve yüzdeleri, Saha Türkçesinin Türk lehçeleri üzerindeki yeri konuları ele alınmıştır. Akabinde, eserin asıl bölümünü oluşturan Saha (Yakut) Türkçesi’nin Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi ve Cümle Bilgisi açısından incelendiği bölüm yer almaktadır. Eserin dördüncü ve son bölümünde ise karşılıklı olarak okura sunulan Saha (Yakut) Türkçesi metin örnekleri ile Türkiye Türkçesine aktarılmış şekilleri yer almaktadır.