14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiya Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi, 2000

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: İsmet CEMİLOĞLU
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751660206
  • Barkod : 9789751660206
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Dil yönünden eski Anadolu Türkçesi hususiyeti taşıyan eserlerden bir kısmının fonolojik ve morfolojik incelemeleri yapıldığı halde, aynı devir eserlerinin sentaks hususiyetleri hakkında etraflı hiçbir çalışma yapılmış değildir. Bu alandaki eksikliğin çözümüne katkı sunmak amacıyla hazırlanan eser, 14. yüzyıl Türk yazı dilinin mükemmel bir örneği olan bir Kısas-ı Enbiya nüshasının sentaks yönünden incelemesini içermektedir. Çalışma, “Söz Başı” ve “Giriş”ten sonra “Sentaks İncelemesi” ve “Metin” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. “Sentaks İncelemesi” de “Kelime Grupları” ve “Cümle” olarak kendi içinde iki bölüme ayrılmaktadır. Kelime Grupları bölümünde, eserdeki kelime gruplarının tasviri olarak yapısı izah edildikten sonra bunların günümüz yazı dilindeki kelime gruplarına göre farklı olan tarafları örneklerle belirtilmiştir. Ayrıca kelime gruplarının kendinden büyük gramer birlikleri içinde hangi görevlerde kullanıldığı incelenmiştir. Cümle bölümünde, nüshadaki cümleler, “Yapılarına Göre Cümleler”, “Yüklemlerine Göre Cümleler”, “Unsurlarının Dizilişine Göre Cümleler”, “Manalarına Göre Cümleler”, “Cümlenin Unsurları”, “Cümle Unsurları Arasındaki Münasebet” başlıkları altında değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde, İnceleme kısmında elde edilen önemli özellikler ortaya konulmuştur. Eserin ikinci temel bölümü olan Metin bölümünde, Kısas-ı Enbiya metninin transkripsiyonlu şekli okura sunulmuştur. Sözlük bölümünde, bugün için arkaik sayılabilecek kelimelerin metinle ilgili anlamları verilmiştir.