Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü, 1994

₺3.00 ₺1.80
  • Yazar: E. Denison ROSS, Emine GÜRSOY NASKALİ (Çev.)
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751660503
  • Barkod : 9789751660503
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

E. Denison ROSS’un Memoirs of the Asiatic Society of Bengal’de yayımlanan çalışmasının tercümesi olan bu eserde 360 farklı kuş isminin İngilizce, Latince, Mançuca ve Çince karşılıkları ile kuşların kısa tariflerine yer verilmiştir. Son bölümde ise eserin yazarı ROSS’un okuyuşu ve transkripsiyonuna göre Doğu Türkçesi Kuş İsimleri İndeksi, Latince Kuş İsimleri İndeksi, Çince Kuş İsimleri İndeksi ile ROSS’un Latince indeksindeki kuş isimlerinin Saadet Ergene’nin Türkiye Kuşları ve Celaleddin İzmirli’nin Özet Ornitoloji Lügatı adlı eserlerine göre Türkiye Türkçesi karşılıkları ve kuş isimlerinin Arap harfli indeksi bulunmaktadır.