Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Kars, Erzurum, Çoruh İlbaylıkları Ağızları, 1995

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Ahmet CAFEROĞLU
  • Basım Yılı: 1995
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751606204
  • Barkod : 9789751606204
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu’nun altı yıl süresince Anadolu’nun muhtelif ağızlarına dair ağız malzemesi (türkü, mani, ninni, tekerleme vs.) toplayarak yayımladığı Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme adlı eserin devamı niteliğindedir. Eserde, Kars, Erzurum ve kısmen de Çoruh ilinin Yusufeli ağızlarına dair ağız malzemesi yer almaktadır. Temel olarak üç bölümden meydana gelen eserin Önsöz bölümünde, Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, eserin hazırlanışına değindikten sonra eserde ele alınan dokuz ağız (Karakoyunlu Ağzı, Karapapah=Terekeme Ağzı, Dünbüllü=Çarıhçı Ağzı, Kacar Ağzı, Türkmen Ağzı, Ayrım-Afşar-Bayat Ağızları, Yerli Kars Ağzı, Erzurum Ağzı, Çoruh Ağzı) hakkında tanıtıcı bilgiler vermektedir. Önsözdeki bu kısa tanıtımın ardından gelen dokuz bölümde bu ağızlara dair toplanan ağız malzemesi okura sunulmuştur. Eserin onuncu ve son bölümünde ise okura sunulan ağız malzemesinin söz varlığını kapsayan sözlük yer almaktadır.