Türkçe-Sahaca (Yakutça) Sözlük, 1995

₺3.00 ₺1.80
  • Yazar: Yuriy VASİLİEV
  • Basım Yılı: 1995
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751662101
  • Barkod : 9789751662101
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Genel Türkçeden bin yılı aşkın bir zamandan önce ayrılan ve zamanla bünyesine kattığı Moğolca ve Tunguzca kelimeler dolayısıyla da Altayistik çalışmalarının temelini teşkil eden Türk lehçelerinden Saha Türkçesine dair hazırlanan bu sözlükte 6700’e yakın kelime bulunmaktadır. Sözlük hazırlanırken temel olarak Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü esas alınmış ve bu sözlüğün imlâsına sadık kalınmıştır. Bunun yanında Sahaca kelimeler için ise çeşitli Rusça-Türkçe ve Rusça-Yakutça sözlüklerinden yararlanılmıştır. Sözlükte Türkiye Türkçesi kelimelerin Sahaca karşılıkları hem Latin alfabesiyle transkripsiyonlu olarak hem de Kiril alfabesiyle verilmiş, böylece karşılaştırma yapma imkânı sağlanmıştır. Giriş bölümünde sözlüğün hazırlanışı ve kullanılmasına dair notlar ile sözlükte kullanılan kısaltmaların listesine yer verilmiştir.