İletişim +90 312 457 52 06

Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler: İnceleme-Sözlük, 2018

₺90.00 ₺54.00
  • Yazar: Hamza ZÜLFİKAR
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751607775
  • Barkod : 9789751607775
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Türk dili araştırmaları içinde pek ilgilenilmemiş konulardan biri olan ses taklidi (ses yansımalı) kelimelerin ele alındığı bu eser, Giriş bölümüyle birlikte yedi bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, ses yansımalarıyla ilgili yurt dışında ve ülkemizde yapılan çalışmalara değinilmiş, dilin doğuşu açısından yansımalı kelimeler, çocuk dilinde ses yansımaları ve diller arası yansımalı kelimeler konuları hakkında bilgi verilmiş ve F. De Saussure’un yansımalı kelimeler hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. Giriş bölümünü eserin ağırlıklı kısmını oluşturan yansımaların ses bilgisi, yapı bilgisi açısından değerlendirildiği ve yansımalarda ikileme konusunun ele alındığı bölüm takip etmektedir. Ardından inceleme bölümünün genel olarak değerlendirildiği Sonuç bölümü gelmektedir. Eserin son kısmında ise kavramlar dizini ve sözlük yer almaktadır.