Türk Dilinin Tarihsel Gelişme Sorunları, 1996

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Elövset Zakiroğlu ABDULLAYEV
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751665201
  • Barkod : 9789751665201
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Azerbaycan bilginlerinden Prof. Dr. Elövset Zakiroğlu Abdullayev’in Türk dilleri üzerine görüşlerini yansıtan yazılardan meydana gelmektedir. Eserde, Abdullayev’in yazıları beş ana başlık altında toplanmıştır. Birinci bölümde, Türk dillerinde meydana gelen fonomorfolojik gelişmelere dair beş makale yer almaktadır. Bu bölümün ardından, Türk dillerindeki söz dizimi gelişmelerini inceleyen dört makale gelmektedir. Üçüncü bölümde, Abdullayev’in Türk dillerindeki dil ve alfabe sorunlarını ele alan altı makalesi yer almaktadır. Bu bölümü dil ilişkilerine dair kaleme alınmış iki makale takip etmektedir. Eserin son bölümünde ise Türk dillerinin çeşitli meselelerine dair beş makale yer almaktadır.