Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslup İncelemesi: İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin-Tıpkıbasım, 1996

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: A. Melek ÖZYETGİN
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751665805
  • Barkod : 9789751665805
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eserde, Altın Ordu (5), Kırım (11) ve Kazan (2) Hanlıklarına ait 18 yarlık ve bitik incelenmiştir. İki bölümden oluşan Giriş bölümünün birinci kısmında Altın Ordu, Kırım ve Kazan Hanlıklarının tarihi ve bu sahalara ait vesikaların tarih içindeki yerleri değerlendirilirken ikinci kısımda genel olarak bu sahalara ait yarlık ve bitiklerin Türk dili açısından genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. İnceleme bölümünün birinci kısmında, yarlık ve bitikler, sahalarına göre dil özellikleri, imlâ, fonetik ve morfolojik açıdan ayrı ayrı incelenmiştir. İkinci kısımda, yarlık ve bitiklerin üslup incelemesi yer almaktadır. Metin bölümünde, yarlık ve bitiklerin sahalarına göre üç ayrı kısımda transkripsiyonlu metinleri verilirken Tercüme bölümünde bu metinlerin Türkiye Türkçesine aktarılmış şekli okura sunulmuştur. Notlar bölümünde, yarlık ve bitiklerde geçen bazı kelimeler, sosyal hayat ve ekonomi ile ilgili terimler, şahıs adları hakkında bilgi verilmiştir. Dizin bölümünde, Kutadgu Bilig İndeks sıralaması esas alınmış, sonuna Özel Adlar Dizini ve Yer Adları Dizini eklenmiştir. Eserin son bölümü ise yarlık ve bitik vesikalarının tıpkıbasımına ayrılmıştır.