Leylî vü Mecnûn, 2011

₺11.00 ₺6.60
  • Yazar: Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Ali Şîr Nevâî, Ülkü ÇELİK (Haz.), Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751608154
  • Barkod : 9789751608154
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Bu çalışma Türk Dil kurumunun, Ali Şir Nevâyî’nin bir külliyat hâlinde yayımlamaya başladığı eserlerinin, 8. sırasında yer almaktadır. Eser, XV. yy.’da Çağataycayı klasik edebiyat dili hâline getiren Nevâyî’nin Hamsesinin üçüncü mesnevisidir ve 1484 yılında yazıldığı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada eserin dört (Topkapı, Fatih, Paris, Leningrad) nüshası incelenmektedir. Eserde “Sunuş”, “Ön Söz”, “Giriş” bölümleri ve “Metin” yer almaktadır. “Giriş” bölümünde: Çağatay adı ve Çağatayca, Çağatay edebî dilinin devreleri, Nevâyî ve eserleri, Leylî vü Mecnûn mesnevisinin konusu ve mesnevinin nüshaları tanıtılmaktadır.