Atatürk ve Türk Dili II: Atatürk Devri Yazarlarının Türk Dili Hakkındaki Görüşleri (Gazetelerden Seçmeler), 1997

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Türk Dil Kurumu (Haz.)
  • Basım Yılı: 1997
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 2
  • Dil :
  • ISBN : 9789751666208
  • Barkod : 9789751666208
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Yazı ve dil inkılabı konusunda yapılan araştırma ve yazılarda Atatürk’ün Türk diline bakışı genellikle araştırıcıların kendi görüş açılarından değerlendirildiği ve yorumlardan geçirilerek verildiği için, çok defa Atatürk’ün görüşleriyle araştırıcıların görüşleri birbirine karışmış ve iç içe girmiştir. Atatürk ve Türk dili konusunda verilebilecek en sağlıklı hizmetin öncelikle kaynak malzeme niteliğindeki belgelerin ortaya konmasına bağlı olduğu görüşünden hareket eden Türk Dil Kurumu, Atatürk ve Türk dili konusunda bu amaca hizmet eden birkaç ciltlik yayın yapmayı planlamıştı. Bu planın ikinci cildini oluşturan çalışma, 1920-1940 yılları arasında günlük gazetelerde çıkan yazı ve dil inkılabı ile ilgili malzemeleri ve haber niteliğindeki yazıları içermektedir.