Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi, 1996

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: İbrahim B. Mustafa B. Alişir El-Melifdevi (El-Muleyfedevi)- Azmi BİLGİN (Haz.)
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751666307
  • Barkod : 9789751666307
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Nazmü’l-Hilafiyyat Tercümesi, Ebu Hafs Ömer b. Muhammed en-Nesefi adlı bir din aliminin hicri 504 (1110)’te yazdığı Arapça manzum fıkıh kitabının tercümesidir. Eser, İbrahim b. Mustafa b. Alişir el-Melifdevi (el-Muleyfedevi) tarafından 4 Recep 732 (1 Nisan 1332) tarihinde Türkçeye çevrilmiştir. Arapça aslı 2666 beyit olan eserin elimize 1202 beyitlik son kısmı ulaşmıştır. Nazmü’l-Hilafiyyat Tercümesi’nin ele alındığı bu eser; Giriş, Dil Özellikleri, Metin ve İndeks olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra çeşitli bölgelerde dinin etkisiyle yazılmış eserlerin kısaca tanıtımı yapılmış, eski Anadolu Türkçesinin ilk devresinde konusu dinden alınarak yazılmış eserler kendi içinde bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Daha sonra fıkhi bir eser üzerinde inceleme yapıldığı için fıkıh ilmiyle ilgili kısa bilgiler verilmiş, Türklerin fıkha verdiği önem üzerinde durulmuş, eserin Arapça aslı ve Türkçe tercümesi hakkında bilgi verilmiştir. Dil özellikleri bölümünde, eserde geçen ilgi çekici bazı imlâ, ses ve şekil özellikleri maddeler halinde, diğer sahalarla da karşılaştırma yapılarak verilmiştir. Eserin tamamı üzerinde ayrıca bir gramer incelemesi yapılmamıştır. İndeks’te, metinde geçen her kelime, Arapça ve Farsça tamlamalar ayrı ayrı madde başı alınmış, her dil unsuru kategorilerine uygun olarak gösterilmiştir.