Irak Türkmen Türkçesi, 1996

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Hidayet Kemal BAYATLI (Haz.)
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751666406
  • Barkod : 9789751666406
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Irak Türkmenlerinin ağızlarını inceleyerek yazı ve konuşma dilini karşılaştırmaktadır. Böylece bölgede kullanılan ağız ile yazı dili arasında bazı ayrılıklar olduğu anlaşılmıştır. Çalışmada özel olarak Kerkük ve Kifrî bölgesinin ağız özellikleri ele alınıp incelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak “Giriş” bölümünde Irak Türkmenlerinin tarihçesi verilmiştir. Ardından çalışmaya kaynaklık eden halk şiirlerinin, ninnilerin, deyimlerin bulunduğu “Metinler” kısmı gelmektedir. Ayrıca söz konusu ağzın ses ve şekil bilgisi konularını kapsayan “Dil Bilgisi” bölümü çalışmada en geniş bölüm olarak önemli bir yer tutarken “Dizin” ve “Kaynakça” kısımları da okurun işini kolaylaştırıcı niteliktedir.