Fuzûlî Üzerine Makaleler, 2011

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Hasibe MAZIOĞLU
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751608473338
  • Barkod : 9751608473338
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Hasibe Mazıoğlu’nun 1946 yılından günümüze kadar Fuzûlî hakkında yazmış olduğu makalelerin, Fuzûlî için düzenlenmiş olan sempozyum ve toplantılarda yapmış olduğu konuşma, bildiri ve konferanslarının bir araya toplanmasından oluşmuştur. Eserin başındaki “Sunuş” bölümünden sonra, “Fuzûlî’nin Hayatı, Edebî kişiliği ve Eserleri” bölümünde konuyla ilgili açıklamalar bulunmakatadır. Ayrıca Fuzûlî’nin doğum tarihi ile ilgili bilgilere değinilmekte, insan olarak değeri üzerinde durulmakta ve Fuzûlî’nin şiirlerinde, Türkçenin kazandığı ifade gücü, eriştiği ahenk ve güzellik örneklerle anlatılmaktadır.