Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin, 2001

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Alî Şîr Nevâî- Hatice TÖREN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751667403
  • Barkod : 9789751667403
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Nevâyî’nin en hacimli mesnevisi olan bu eserde, Makedonya kralı İskender adaletli bir kral olarak ele alınıp örnek bir şahsiyet hâline getirilmiştir. İslam edebiyatlarının ortak bir konusu durumundaki İskender ve İskender motifi bu eserde diğer İskendernâmelerden çeşitli bakımlardan farklı olarak işlenmiş, böylelikle esere orijinal bir hüviyet kazandırılmıştır.