Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, 1997

₺3.00 ₺1.80
  • Yazar: Ayşe İLKER
  • Basım Yılı: 1997
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751667908
  • Barkod : 9789751667908
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Ayşe İlker’in Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil isimli araştırmasının kitaplaştırılmasıyla meydana gelen bu eserde, Batı grubu yazı dillerinde mevcut olan fiil kadrosu ortaya çıkarılmış, bu fiillerin benzer ve farklı yönleri belirtilmiştir. Giriş, İnceleme ve Sözlük olmak üzere üç bölümden meydana gelen eserin Giriş bölümünde, Batı Türkçesi ve yazı dillerinin ana hatları, alfabesi ve ses bilgisi özellikleri verilmiştir. İnceleme bölümü, yapı ve çekim olmak üzere iki ayrılmış, yapı bölümünde basit filer ve fiil türetme ekleri incelenmiş, çekim bölümünde ise haber kipleri ve tasarlama kipleri örneklerle gösterilmiştir. Ayrıca, sıfat-fiil ve zarf-fiil eklerinin de farklı ve benzer kullanılışları ana hatlarıyla belirtilmiştir. Sözlük bölümünde ise, Türkiye Türkçesinden farklı olan ve sadece örneklerde geçen kelimelerin anlamları verilmiştir.