Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, 1997

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Rıdvan ÖZTÜRK
  • Basım Yılı: 1997
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751668004
  • Barkod : 9789751668004
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Uygur Türkçesi ile Özbek Türkçesi’nin fiil yapısını derinlemesine tespit ve birbiriyle mukayese etmek amacıyla hazırlanmıştır. Yapı ve Çekim olmak üzere iki ana bölümden oluşan eserin Yapı bölümü kendi içinde “Basit Fiiller”, “Türemiş Fiiller”, “Birleşik Fiiller” olarak üçe ayrılmaktadır. Bu bölümde Uygur Türkçesi için Uygurçe Rusçe Luget, Özbek Türkçesi için Ozbek Tilining İzahlı Lugati sözlükleri taranmış ve elde edilen neticeler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çekim bölümü de kendi içinde “Fiil Çekimi”, “Sıfat Fiiller”, “Zarf Fiiller” olmak üzere üçe ayrılmıştır. Her üç alt bölümde ekler, şekil ve fonksiyon bakımından lehçelerin yazı dillerini yansıtacak şiir, hikaye, roman, inceleme, dergi ve gazete gibi yazılı kaynaklardan tespit edilmiştir.