Kısasü'l-Enbiyâ (Peygamber Kıssaları)-II Tıpkıbasım-Dizin, 1997

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Nasırü’d-Din bin Burhanü’d-Din Rabguzi, Aysu ATA (Haz.)
  • Basım Yılı: 1997
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 2
  • Dil :
  • ISBN : 9789751668127
  • Barkod : 9789751668127
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Harezm Türkçesi eserlerinden biri olan Kısasü’l-Enbiya, Türk dilinin gücünü ve zenginliğini göstermesi dışında, peygamber kıssaları konusunda kapsamlı bir eser olması bakımından Türk-İslam kültürüne büyük katkıları olan bir eserdir. Kısasü’l-Enbiya’nın ele alındığı iki ciltten müteşekkil bu çalışmanın ilk cildi; Giriş, Metin, Tıpkıbasım olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, eser (eserin yazarı, yazılış tarihi ve ithaf edildiği kişi, konusu ve muhtevası), eserin nüshaları, eser üzerinde yapılmış çalışmalar, eserin dil tarihi araştırmalarındaki yeri ve önemi (imlâ-fonetik, morfoloji-sentaks, söz varlığı) üzerinde durulmuştur. Metin bölümünde, Kısasü’l-Enbiya’nın Londra’daki nüshasının transkripsiyonu yapılmış, kritiği gerektiren yerler aynı sayfada dipnotlar halinde gösterilmiştir. Transkripsiyonlu metnin ardından Londra’daki nüshanın tıpkıbasımı yer almaktadır. Çalışmanın ikinci cildinde ise Kısasü’l-Enbiya’nın gramatikal dizini ile Özel Adlar Dizini yer almaktadır.