Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi: Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük, 1998

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî, Muhammet YELTEN (Haz.)
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751669209
  • Barkod : 9789751669209
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eski Anadolu Türkçesi, Türk dili tarihinde ses, yapı ve kelime kadrosu bakımından farklı özellikler taşıyan bir devredir. Bu dönemde Sultan II. Murat’ın emriyle Şirvanlı Mahmud tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilen Tarihî İbn-i Kesîr Tercümesi sade bir dille meydana getirilmiş bir eserdir. Yaratılışla başlayıp hicri 772 yılına kadar meydana gelen olayları ihtiva eden bu eseri Doç. Dr. Muhammet Yelten inceleyerek yayıma hazırlamıştır. Bu çalışmada “Bibliyografya” ve “Kısaltmalar” bölümlerinden sonra “Giriş” bölümünde Sultan II. Murat devri ilim ve kültür hayatı, İbn-i Kesîr’in hayatı ve eserleri ile Şirvanlı Mahmud’un hayatı ve eserleri hakkındaki bilgiler yer almaktadır. Daha sonra, Tarihî İbn–i Kesîr Tercümesi’nin imlâ ve fonetik özellikleri, metin ve sözlük bölümleri bulunmaktadır. Çalışmada ayrıca şahıs, kavim, eser ve yer adları dizinine de yer verilmiştir. Eserin son kısmını tıpkıbasım oluşturmaktadır.